Event Notice
COAS OPEN MARATHON, 2020

Program Schedule

Registration Date: 30th January, 2020 to 10th February, 2020

Event Date: 15th February, 2020

Time: 7:00 AM

Marathon Starts: Coming Soon

Half-Marathon Starts : Coming Soon

Place: Army HQ Ground

फारम दर्ता मितिः २०७६/१०/१६ गते देखि २०७६/१०/२७ गते सम्म

कार्यक्रम मिति: २०७६/११/०३ गते

समय: शनिवार विहान ७ बजे

स्थान: आर्मी हे.क्वा., भद्रकाली, काठमाडौं